Vecka 42

Nu är det dags att utvärdera vecka 42.

  • Berätta vad ni gjort den här veckan och vad du har gjort på de olika lektionerna. Berätta utförligt med många detaljer.
  • Skriv 3 saker som du lärt dig den här veckan.
  • Hur har du använt dig av den kommunikativa förmågan den här veckan? Finns det något du kan göra för att bli bättre på den kommunikativa förmågan?

Lycka till och trevlig helg!

Division

När man delar upp t ex kulor eller godisar heter räknesättet division. När man räknar division dividerar man.

image

Vi har pratat om 2 sätt att tänka division.

Delningsdivision: Anders, Malin och Sofia ska dela på 12 äpplen. Hur många äpplen får dom var? Vi lägger ut äpplen i 3 högar och ser hur många äpplen de får var.

image

Innehållsdivision: Det finns 15 kulor. Om varje barn får 3 kulor, till hur många barn räcker kulorna? Här vet vi innehållet, dvs att varje barn ska få 3 kulor. Vi ska ta reda på till hur många barn kulorna räcker till.

image